og Generalforsamling

 

Tirsdag den 30. marts i klublokalet

kl. 17.00    Reception

kl. 18.30    Generalforsamling

 

   Dagsorden:

  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning 

  3. Regnskab ved kasserer

  4. Valg til bestyrelsen
    På valg: Formand, rochef og 2 suppleanter

  5. Forslag fra medlemmerne

  6. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil vores kulinariske eksperter i klubben igen i år sørge for et spændende måltid, til en rimelig pris:

Stegt flæsk og persillesovs til 85 kr.

Stegt flæske med persillesovs

Tilmelding til: Sandra, senest den fredag d. 26. marts.

 

Hilsen bestyrelsen