Referat fra Roklubbens Årsmøde 2006
 

Dagsorden for Årsmøde 2006:

1.    Formandens årsberetning

Årsberetning fra Roafdelingen 2005

 2005 blev endnu en god sæson for roklubben, med mange roture og aktiviteter.

Der blev roet 4335 kilometer af 30 aktive medlemmer.

20 morgenroere roede 1849 km, 300 km mindre end sidste år, der var rekord for klubben. Men alligevel en flot præstation så tidligt fredag morgen!

Carsten Høy Andersen blev den roer, der roede længst i 2005 med 434 kilometer fordelt på 44 ture. Tæt på at få en sølvåre, der er en udmærkelse for at have roet 500km på en sæson. 

Vi har fået etableret et samarbejde med 4 forskellige roklubber om fælles langture, hvilket har medført at vi har deltaget på ture i Øresund (Saltholmen), samt ved Rungsted Roklubs rofarvand. Desværre var vejret dårligt begge gange, hvilket medførte at hele turen ikke kunne gennemføres.

Vi prøvede i år at kombinere roning med sightseeing, idet vi roede en tur til Holmen, gik i land og fik en rundvisning på Danmarks engang stolte fregat Peder Skram. Det var en god oplevelse.

Som noget nyt, har klubben anskaffet en toer-kajak. Den blev bevilget af idrætsklubben i foråret. Da nogle roere i klubben tidligere har roet kajak, og ved hvordan det gøres, blev den flittigt brugt i sæsonen.

Af andre nyanskaffelser i klubben er ny ovn, nye gasblus, samt køle/fryseskab og et nyt køkkenbord.

Medlemmerne har selv installeret nyanskaffelserne.

Den 18. december afholdt DFfR Københavns kredsen jule-roning, med efterfølgende julehygge i vores lokaler. Gløgg og æbleskiver selvfølgelig. Vi var 5 roere fra vores klub i en 4-åres. Skønt det var frostvejr og bidende koldt, roede vi en havnetur på 8 km. Iført forsvarlig nissehue som hovedbeklædning. Der mødte næsten 60 – 70 roer i alt fra andre klubber, så det er helt sikkert en tradition der satses på, også i de andre roklubber.

Planen for 2006 er flere langture, også fælles roture med de andre klubber.

Der er planlagt en tur Saltholm-rundt den 11. juni, og ligeledes Storebæltsroning 11. – 13. august.

Vi anskaffer også en ny éner-kajak.

Vi kan også informere at vores tag stadigvæk er utæt, Københavns Havn har endnu ikke udbedret skaden. Derfor har vi ikke startet på den større indvendige ombygning, vi har planer om.

Vi kan også informere om at havnen gerne vil lave ny rampe og vi er med til at planere denne og håber den er færdig før sæson 2006 slutter.

Da vore både er gamle og utætte, er der et stort vedligeholdelsesarbejde i disse vintermåneder for klubbens medlemmer. Arbejdet skal være færdigt inden sæsonstart.

Vores ”nye” 4-åres outrigger forventes også at komme på vandet i år.
 

2.    Valg af delvis ny bestyrelse

a.      Formand på valg (stiller ikke op til genvalg) Erik G. Lund foreslået

-        Erik G. Lund (EGL) blev enstemmigt valgt

b.     Rochef på valg (Eilif træner gerne en ny op J)

-        Eva Birkved (EVB) blev valgt (Eilif skal sætte hende ind i tingene) J

c.      Suppleanter på valg

-        Sandra og John stillede op og blev valgt

Ved valg af Erik G. Lund til formand, blev posten som husforvalter ledig og her blev Carsten Høy Andersen (CAA) enstemmigt valgt.

Materialforvalter er stadigvæk Steen Hviid (STH) .
 

3.    Fremlæggelse af budget

a.      Vi havde fået vores budget godkendt af MBD-I og det blev vist frem.
 

4.    Fremlæggelse af roprogram 2006

a.      Eilif fremlagde vores Roprogram som kan ses på vores internetside.
 

5.    Arbejdsweekend 8.-9. april

DFDS har tilbudt os at vi kan låne deres opvarmede bådehal til lakering af vore både.

6.    Årets Roer 2005

Årets roer er: Carsten Høy Andersen
 

7.    Evt.

a.      Førstehjælpskursus blev efterlyst, men her må vi henvise til firmaets kurser.
Ved den nye ændring af havnen fremkom der et behov for en bådsvogn mere, -den kommer med på næste års budget.

b.  Brugerbetaling i roklubben. MBD-I har efterlyst at vi laver vores egen brugerbetaling, som skal gå til div. småting i forbindelse med arbejdet ved bådenes vedligeholdelse, vi bestyrelsen i roklubben, kan godt se deres argument og på vores årsmøde blev der godkendt at vi laver brugerbetaling, kroner 300,- blev foreslået. Hvordan og hvorledes vi gør dette vil bestyrelsen nu arbejde på.

Mvh. Helena