Årsmøde 2007

Der indkaldes til årsmøde i Roklubben

 

tirsdag den 20. marts 2007 kl. 17.00 i Roklubben, Langelinie Lystbådehavn

 

Agenda:

1  Valg af referent/dirigent

2  Formandens beretning 2006

3  Gennemgang af regnskab

4  Standerhejsning & rokalender

5  Bestyrelsens sammensætning

6  Valg af alle bestyrelsesmedlemmer

7  Evt.

Vel mødt!

  

Så spiser vi noget lækkert mad og skåler for én god start til ny sæson J

  

Med venlig hilsen

Helena

 PS: Venligst meld din deltagelse i mødet af hensyn til køb af mad!