Årsberetning fra ro-afdelingen 2004.

 

2004 blev en god sæson for roklubben både romæssigt og oplevelsesmæssigt. Der blev roet

4755 kilometer på 134 ture af 33 aktive medlemmer.

Specielt roede 23 morgenroerne 2156 km hvilket er rekord i klubbens historie, -vil vi tro. Morgenturen er som regel rundt i Københavns kanaler hvilket er en tur på 9 kilometer. Dvs ialt er der blevet roet 233 mandeturer.

Susanne, en gæsteroer fra DFDS roklub, roede 203 kilometer morgenroning.

I år roede en fire-års til Struckmannsparken til DFfR’s rotræf på Kr. Himmelfartsdag. Det er en heldagstur på 40 km med konkurrencer mellem klubberne som underholdning.

Årets tur var en 100 år jubilæumstur, mener DFfR

Årets største opgave var at klubben skulle afholde Amagerregatta arrangementet, hvilket sker hver femte år. Klubben stod for arrangering af de praktiske ting ved regattaen, samt den efterfølgende regattafest. Hele arrangementet var en succes; -der var roser fra alle sider. De der deltog fra vores klub, gjorde en stor indsats, også i selve kaproningen, idet vi deltog i 6 ud af de 15 løb. Dog blev det ikke til nogen topplaceringer.

Heller ikke i det samlede resultat. Da vi er den mindste klub, medlemsmæssigt, giver placeringerne i løbene dog forholdsvis flere point end i de større klubber.

Den 22. december afholdt DFfR Københavns Kredsen jule-roning, med efterfølgende julehygge i vores lokaler. Gløgg og æbleskiver selvfølgelig. Der mødte næsten 50 juleudklædte roere frem, hvor de fleste kom roende.

 

Planen for 2005 er flere langture, og måske slå kilometerrekorden for morgenroerne.

Også at prøve at gøre os gældende i Amager-regattaen, der i 2005 har 50 års jubilæum og skal afholdes samtidig med indvielsen af Amager Strandpark den 27. august 2005.

 

I det nye år satses der på uddannelse af 3 roer til instruktører, samt vedligeholdelse af materiel og klublokale. Fire-åres outriggeren, vi fik af Lyngby roklub, forventes at komme på vandet.

Desværre var der også en negativ oplevelse i foråret. Roklubben oplevede en episode imellem  Idrætsklubben, roklubbens bestyrelse og et af klubbens medlemmer, der medførte at vedkomne ikke deltager i klubbens aktiviteter mere, hvilket er uheldigt. Episoden skyldtes dårlig kommunikation parterne imellem.

 

Årets generalforsamling afholdtes den 15. februar 2005 i klublokalet på Langelinielystbådehavnen.

 

Nyvalgt bestyrelse består af:

Formand Sandra Lumby, kasserer Helena Ragnarsdottir, rochef Jens Eilif Holm, materialforvalter Steen Hviid, husforvalter Erik G. Lund. Suppleanter er Eva Birkved og John Rosschou.

 

Årets roet er: Helena Ragnarsdottir

Helena har både været aktiv på vandet og udfarende ved forskellige arrangementer.