I roklubben er det medlemmerne der vedligeholder og reparerer robåde, klublokaler, garderobe, bad, bådhal og værksted. Det foregår vinteren igennem - på klubaftener og i arbejdsweekender.

     

Dette arbejde er vigtigt og nødvendigt, for at vi kan komme på vandet og ro.

At ro og arbejde sammen giver gode venskaber mellem medlemmerne. Det er en vigtig del af klublivet. Det betyder meget for økonomien, at vi selv vedligeholder klubbens lokaler.

Gode tanker på vandet i en 30 år gammel, vel vedligeholdt, håndbygget mahognibåd. En inrigger - en firer med styrmand.

Når vi er på vandet og ror så er det nemt at få tankerne til at flyve:

Her sidder vi i en inrigger robåd, en firer med styrmand. Robåden er klinkbygget i mahognitræ, den er 30 år gammel, men en meget velholdt ”veteran”. At robåden stadigvæk er tæt og sødygtig skyldes, at den gennem de 30 år er blevet vedligeholdt og repareret af roklubbens medlemmer.

Man kan tænke over hvor mange klubmedlemmer, der gennem årene har haft glæde af bådene og af arbejds- og rofællesskabet i klubben MAN B&W.

Vi, der er på vandet nu her i 2008 efter standerhejsningen i april, har i vinterens løb håndslebet, repareret utætheder og lakeret robåden. Vi ”nye” har lært og fået kompetencer af de ”gamle" roere i at vedligeholde en robåd. Det er spændende. Man er stolt, når robåden står tæt og flot lakeret, klar til at komme på vandet. Når vi ror i båden, kender vi den, ja hver en krog af den. Vi var med, da den blev håndslebet, fik nye skruer og blev lakeret. Vi, der ror, kender hinanden. Vi er klubvenner, vi har et ro- og arbejdsfællesskab.

Når vi har arbejdet på bådene, vedligeholdt klublokalerne i weekender og på klubaftener, så laver vi i fællesskab mad og spiser sammen. Under middagen går snakken, både om arbejdet på MAN Diesel, klublivet, hvad der sker i samfundet, og hvilke arbejdsplaner vi skal i gang med i klubben.

 

Bagtanken med at skrive nogle tanker ned er en opfordring til alle klubmedlemmer om at deltage i arbejdet i klubben. Og så ikke mindst i håb om at få nye til at melde sig ind i roklubben MAN B&W.

 

Kom med i fællesskabet, få motion og frisk luft i en robåd på havet!

 

Kh. Ole Hyldahl